1. Avtalen

Kjøp gjort på onkelsvanhild.no er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett.

Avtalen består av nedenfor stående salgsbetingelser, opplysninger gitt i betalingsløsning og eventuelt spesielle avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Ved gjennomføring av kjøp på onkelsvanhild.no aksepterer du våre kjøpsbetingelser og det inngås en bindende avtale mellom Onkel Svanhild AS og deg som kunde.

2. Partene

Selger
Onkel Svanhild AS
Olav Tryggvasons gate 6, 7011 Trondheim
nettbutikk@onkelsvahild.no
Telefon: 465 34 633
Organisasjonsnummer: 823 844 212

Kjøper
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.